EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Đậu mỏ nhỏ

Ðậu mỏ nhỏ

Ðậu mỏ nhỏ - Rhynchosia minima (L.) DC., thuộc họ Ðậu - Fabaceae.

Mô tả: Cây thảo leo hay trườn, nhánh mảnh, không hay có lông như nhung. Lá chét hình thoi, mỏng, dài 2-3 cm, rộng 2-3cm, tù ở gốc; tròn ở đầu, nhẵn ở dưới; gân bên 4 đôi; cuống dài 2-4cm; lá kèm thon, 4mm. Chùm hoa ở nách lá, dài 10cm; cuống hoa 1mm; lá bắc sớm rụng, 2mm; đài có lông, với các thuỳ không đều, thuỳ dưới dài nhất; tràng vàng với cánh cờ và cánh bên có tai; nhị 9+1; bầu có lông rậm, 2 noãn. Quả đậu dài 12mm, rộng 3mm, bóng, có lông, có tuyến. Hạt 2, màu nâu, 3x2mm.

Hoa quả tháng 6.

Bộ phận dùng: Lá - Folium Rhychosiae Minimae.

Nơi sống và thu hái: Loài liên nhiệt đới, mọc trên đất có cát, dọc các đường đi, ở vĩ độ thấp và trung bình, có gặp ở Bình Thuận.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Ấn Độ, người ta dùng lá làm thuốc gây sẩy thai.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/984
http://chothuoc24h.com