naltrexone implant reviews

naltrexone reviews
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cỏ cò ke

Cỏ cò ke

Cỏ cò ke, Cói trục dai hoa vàng, Cỏ ken - Pycreus substramineus (Kuk.) K. Khoi (Pycreus stramineus (Nees) Clarke), thuộc họ Cói- Cyperaceae.

Mô tả: Cây thảo hằng năm, có rễ dạng sợi. Thân cao 10-40cm, hơi hình tam giác ở phía ngọn. Lá hình dải hẹp, thường dài bằng thân, có mũi nhọn dài. Hoa thành đầu dày đặc màu vàng rơm, gồm nhiều bông nhỏ, bao bởi những lá bắc mọc đứng.

Bộ phận dùng: Thân rễ - Rhizoma Pycrei.

Nơi sống và thu hái: Loài của Ấn Ðộ, Xri Lanca, Malaixia và Việt Nam. Ở nước ta, cũng chỉ gặp ở Vĩnh Phú (Tam Ðảo).

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Thân rễ chứa tinh dầu thơm. Chưa rõ công dụng. A.Pételot có nêu một loài khác là Pycreus flavescens Nees, phân bố ở miền Nam nước ta, cũng có rễ thơm.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/915
http://chothuoc24h.com