buy amoxicillin without prescription

amoxicillin prescription no insurance
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cocoa

Cocoa

Cocoa - Chrysobalanus icaco L., thuộc họ Cám - Chrysobalanaceae.

Mô tả: Cây gỗ nhỏ không lông, trông giống Cam. Cụm bò ngắn ở nách lá. Hoa trắng, mẫu 5; đài xanh; cánh hoa 5; thon nhỏ; nhị nhiều, dính thành bó; lá noãn 1, có lông, vòi ngắn gốc. Quả hạch màu tía hay màu mận, có u nần; nạc ít, màu trắng; không vị; nhân có u nần.

Hoa tháng 2, quả tháng 5.

Bộ phận dùng: Rễ, vỏ, lá và hạt - Radix, Cortex, Folium et Semen Chrysobalani Icacinis.

Nơi sống và thu hái: Cây của Bắc Mỹ, được nhập trồng đó đây ở miền Nam Việt Nam. Ưa chỗ mát gần sông và các vùng nhỏ gần các bờ biển. Hiện nay có cây trồng ở Thảo cầm viên thành phố Hồ Chí Minh.

Công dụng, chỉ định và phối hợp Quả ăn được, có vị dịu. Rễ, vỏ và lá có tính se và trước đây ở Angti, người ta dùng chữa lỵ. Hạt cho dầu cũng dùng để chữa lỵ.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/914
http://chothuoc24h.com