buy duloxetine online uk

buy duloxetine online uk avvocatoventura.it
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Chẹo bông

Chẹo bông

Chẹo bông - Engelhardtia spicata Lesch. ex Blume, thuộc họ Hồ đào - Juglandaceae.

Mô tả: Cây gỗ lớn cao 10-20m; cành non có lông hung. Lá mang 9-17 lá chét dài 11,5-22cm, rộng 5-6cm, không cân xứng, mép nguyên, gân phụ 13-15 cặp lồi trên cả hai mặt. Hoa đơn tính cùng gốc; cụm hoa dài 11-15cm; hoa đực có 6-13 nhị; hoa cái có 4 lá đài, vòi có 2-4 đầu nhuỵ. Chùm mang quả dài 15-30cm; quả bế cao 3mm, dầy lông phún; cánh với 3 thuỳ dài 2,5-4,5cm.

Bộ phận dùng: Vỏ - Cortex Engelhardtiae Spicatae.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở rừng thứ sinh và rừng thông ở độ cao 1000-2000m khắp nước ta.

Thành phần hoá học: Vỏ chứa một chất nhựa.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở nước ta cũng như ở Ấn Độ, người ta dùng vỏ để duốc cá. Ở Ấn Độ, nhựa quả vỏ cũng được sử dụng trong y học dân gian.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/88
http://chothuoc24h.com