EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cù đèn Roxburgh

Cù đèn Roxburgh

Cù đèn Roxburgh - Croton roxburghianum Bal., thuộc họ Thầu dầu - Euphorbiaceae.

Mô tả: Cây nhỏ cao 3-4m; nhánh kệch cợm. Lá mọc so le hay chụm 3; phiến thon ngược to đến 20x7cm, đầu tù, gốc thon, có hai tuyến, mặt trên có lông hình khiên, mép có răng tù và ở mỗi răng một tuyến nhỏ; gân phụ 12 -14 cặp; cuống dài 3-6cm. Chùm đứng 1-3 từ ngọn các nhánh, cao; hoa đực có 14-15 nhị, bầu có 6 núm. Quả nang to 9x8 mm; hạt to 7mm.

Hoa tháng 4-12. Quả tháng 6-7.

Bộ phận dùng: Lá, hạt - Folium et Semen Crotonis Roxburghiani.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở rừng thưa và cả nơi bùn mặn, từ các tỉnh phía Bắc đến Quảng Nam - Đà Nẵng, Khánh Hoà, Ninh Thuận và thành phố Hồ Chí Minh.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Hạt xổ mạnh, dùng duốc cá; lá tắm trị ghẻ, chữa cùi (Theo Phạm Hoàng Hộ).http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1885
http://chothuoc24h.com