EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cúc chỉ thiên mềm

Cúc chỉ thiên mềm

Cúc chỉ thiên mềm, Cúc chỉ thiên hoa trắng - Elephantopus mollis H.B.K. (E. bodinieri Gagnep.), thuộc họ Cúc - Asteraceae

Mô tả: Cây thảo đứng cao 0,5-1m, phủ đầy lông. Lá mọc dài theo thân, không cuống; phiến thon dạng bay, dài 10-15cm, gốc ôm thân, mép khía lượn, có lông mềm ngắn ở mặt dưới; các lá trên rất tiêu giảm. Cụm hoa dài theo thân, nhánh mang nhiều hoa đầu kép trong một bao chung; các hoa đầu phụ cao 8mm, mang 4-5 hoa trắng. Quả bế cao 3mm, có rãnh; mào lông có 5 tơ.

Hoa tháng 6-7.

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Elephantopi Mollis

Nơi sống và thu hái: Loài phổ biến ở Mỹ châu nhiệt đới, cũng gặp ở các vùng nhiệt đới và Á nhiệt đới. Ở nước ta, cây mọc ở rừng thưa, rừng thông, dọc đường đi ở nhiều nơi, nhất là ở các tỉnh Tây Nguyên.

Tính vị, tác dụng: Như Cúc chỉ thiên.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Cũng được sử dụng như Cúc chỉ thiên. Ở Đôminica, người ta dùng lá Cúc chỉ thiên mềm và lá Cỏ lào hãm uống để trị bệnh ỉa chảy.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1868
http://chothuoc24h.com