EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cói quăn lưỡi liềm

Cói quăn lưỡi liềm

Cói quăn lưỡi liềm, Mao thư cong - Fimbristylis falcata (Vahl) Kunth (F. junciformis Kunth), thuộc họ Cói - Cyperaceae.

Mô tả: Cây thảo mọc thành bụi cao 20-40cm, có thân rễ to. Lá có phiến cao 20-40 cm, rộng 2-2,5mm, đầu tù. Cụm hoa rộng 10cm, lá bắc 2-5, dài 2,5cm; bông nhỏ cao 5-7mm; vẩy cao 4mm. Quả bế cao 0,8mm, có sọc ngang mịn.

Bộ phận dùng: Thân rễ - Rhizoma Fimbristylis Falcatae.

Nơi sống và thu hái: Loài của Ấn Độ, Lào, Campuchia, Thái Lan, Xri Lanka, Philippin, Tân Ghinê và Việt Nam. Ở nước ta, có gặp ở Quảng Ninh và các tỉnh Tây nguyên.

Công dụng, chỉ định và phối hợp Ở Ấn Độ, thân rễ được dùng trị lỵ.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1817
http://chothuoc24h.com