adalat

adalat
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cỏ đuôi lươn

Cỏ đuôi lươn

Cỏ đuôi lươn, Bối bối, Ðũa bếp - Philydrum lanuginosum Banks et Sol. ex Gaertn, thuộc họ Cỏ đuôi lươn - Philydraceae.

Mô tả: Cây thảo sống nhiều năm, cao 0,30-1,30m; thân và lá đầy lông trắng như tơ. Lá xếp hai dãy, hình gươm, dài đến 70cm, rộng ở gốc 1cm. Bông ở ngọn, có lá bắc, hoa vàng tươi; lá đài 2; cánh hoa 2, nhỏ, nhị 1; bầu 3 ô. Quả nang mảnh, hạt nhỏ.

Hoa tháng 3.

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Philydri.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở ruộng, đất đầm lầy, từ Quảng Trị vào đến các tỉnh Nam Bộ. Chịu đất phèn. Còn phân bố ở Trung Quốc, Ấn Ðộ, Malaixia.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Trung Quốc, toàn cây được dùng trị ghẻ, nấm. Ở Việt Nam, người ta sắc nước cho phụ nữ có mang uống; có nơi còn dùng chữa sản hậu.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1807
http://chothuoc24h.com