why abortion should be illegal

free abortion clinics nyc online
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cóc kèn mũi

Cóc kèn mũi

Cóc kèn mũi - Derris acuminata (Grah.) Benth., thuộc họ Ðậu - Fabaceae.

Mô tả: Dây leo 8m, nhánh non có lông mịn, nhánh già có mụn. Lá mang 7 lá chét, lá chét xoan rộng, dài 5,5cm, rộng 3,5cm, đầu có mũi ngắn, mỏng, gân phụ 6-7 cặp, mặt dưới mốc mốc. Chùy hoa ở ngọn, đài có lông dày ở mặt ngoài, răng tròn cao 4mm, cánh hoa có lông nằm dày mặt ngoài, cao 8mm, nhị một bó, bầu chứa 3 noãn. Quả có một cánh, to 5-6 x 2-2,5cm, chứa một hạt.

Bộ phận dùng: Lá - Folium Derridis Acuminatae.

Nơi sống và thu hái: Cây mọc ở rừng Quảng Trị.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Lá đắp trị ghẻ khuyết.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1801
http://chothuoc24h.com