imodium

imodium
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cỏ bướm

Cỏ bướm

Cỏ bướm, Ngổ dại - Torenia asiatica L., thuộc họ Hoa mõm sói - Scrophulariaceae.

Mô tả: Cây thảo bò có nhiều nhánh không đâm rễ, thân vuông, hơi có cánh hay không. Lá có phiến thon tam giác dài 20-35cm, rộng 12-30mm, không lông; cuống dài 5-15mm, hoa có cánh. Hoa 1-3 ở nách lá phía ngọn; cuống dài 2-3cm; đài cao 2cm, có ống dài, có sóng cao, chẻ 1cm thành 2 môi, môi trên có khi chẻ; tràng có ống dài, xanh lam hay tím, mang thuỳ tròn, màu nhạt, trừ cánh dưới có mép đậm; nhị 4. Quả nang nhẵn, hình trứng thuôn, nằm trong đài, có chóp nhọn.

Bộ phận dùng: Lá - Folium Toreniae.

Nơi sống và thu hái: Loài phân bố ở Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Inđônêxia.

Ở nước ta, có gặp ở miền Bắc Việt Nam và cũng gặp ở Ðà Lạt, tỉnh Lâm Ðồng.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Ấn Độ, dịch lá được dùng trị bệnh lậu.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/1791
http://chothuoc24h.com