tylenol and pregnancy first trimester

tylenol and pregnancy
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cúc vạn thọ lùn

Cúc vạn thọ lùn

Cúc vạn thọ lùn - Tagetes patula L., thuộc họ Cúc - Asteraceae.

Mô tả: Cây cao 30-50cm. Thân đứng, phân nhánh thành bụi có cành nằm trải ra. Lá nhẵn, xẻ lông chim, có thuỳ hẹp; dài nhọn, khía răng cưa, răng trên cùng kết liều bằng một mũi nhọn. Hoa đầu đơn độc, có cuống dài, dày, phình và rỗng ở dưới đế hoa; bao chung gồm những lá bắc nhọn, hàn liền nhau. Hoa con của vòng ngoài phát triển thành lưỡi nhỏ xoè ra; hoa ở giữa hình ống và nhỏ.

Ra hoa vào mùa đông, mùa xuân, có khi cả mùa hạ.

Bộ phận dùng: Lá - Folium Tagetis Patulae.

Nơi sống và thu hái: Nguyên sản ở Mêhicô, được nhập trồng làm cảnh. Người ta đã tạo ra nhiều giống trồng cao hay thấp, có hoa đơn hay hoa kép.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Đôminica, nước sắc lá dùng uống để làm dịu các cơn đau bụng.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/164
http://chothuoc24h.com