buscopan

buscopan tinakuhn.com
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Cói dùi có đốt

Cói dùi có đốt

Cói dùi có đốt, Hoàng thảo đốt - Scirpus articulatus L., thuộc họ Cói - Cyperaceae.

Mô tả: Bụi tròn, cao 10-50cm, thân hình trụ, to 2-6mm, có ngấn ngang. Lúc non lá toả ra ở mặt đất. Cụm hoa thấp, có một lá bắc nhọn to tiếp tục cao như thân; xim co tròn, bông nhỏ cao 8-12mm, màu nâu hay đo đỏ, vẩy cao 1mm, đầu tù, nhị 3. Quả bế đen có 3 mặt hơi lõm, cao 1,7mm.

Bộ phận dùng: Toàn cây - Herba Articulati.

Nơi sống và thu hái: Loài của Ấn Độ, Thái Lan, Inđônêxia, Philippin, Tân Ghi nê và Việt Nam. Ở nước ta, cây mọc nơi đất bùng dựa rạch và trên các ruộng đồng bằng, có gặp ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Công dụng, chỉ định và phối hợp Ở Ấn Độ, toàn cây được dùng làm thuốc xổ.


http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/128
http://chothuoc24h.com