timoptic

timoptic
EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Chua ngút hoa thưa

Chua ngút hoa thưa

Chua ngút hoa thưa, Thiên lý hương - Embelia parviflolia ex A, DC., thuộc họ Ðơn nem - Myrsinaceae.

Mô tả: Cây bụi mọc leo, cao 3m, nhánh trong một màu có lông nâu. Lá xếp hai dây, phiến hẹp, dài 10-25mm lông trừ ở gân, mép có thể có răng, mặt dưới có phiến. Cụm hoa gồm 1-4 cái ở nách lá, trên cuống đài, lông màu nâu, hoa có cuống 1-2mm, mẫu 5, đài màu trắng. Quả tròn, đường kính 4-6mm.

Bộ phận dùng: Rễ và cành già - Radix et Ramulus Embeliae Parviflorae.

Nơi sống và thu hái: Loài phân bố ở Ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Inđônêxia và Việt Nam. Ở nước ta, chỉ gặp ở Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Nghệ An và Gia Lai.

Công dụng, chỉ định và phối hợp: Ở Trung Quốc, người ta sử dụng làm thuốc kinh hoạt huyết, trừ thấp bổ thận.http://www.caythuoc.net/cay-thuoc/9999/107
http://chothuoc24h.com